Skip to content

U heeft een werknemer die vanuit een ziektebeeld zijn eigen werk niet (deels) meer kan doen. Wij begeleiden u beide in het proces van de Wet Verbetering Poortwachter.

Tramm gelooft in een passende en op maat gerichte oplossing.

Onze werkwijze is hierin uniek. Onze re-integratie specialist begeleid de kandidaat vanaf het begin online en telefonisch. Er zal bijna wekelijks contact zijn met de kandidaat om de voortgang erin te houden. De re-integratie specialist bepaalt of en zo ja hoe of wat voor type extra ondersteuning er noodzakelijk is om snel tot plaatsing of schadelastreductie te komen. Dit zijn vaak korte en gerichte interventies om de kandidaat zo goed mogelijk te ondersteunen en snel naar resultaat toe te werken. Soms is een (basis) volledig digitaal traject dus al voldoende!

Wij wandelen niet, maar handelen.

De trajectbegeleider bepaalt samen met u op maat voor de werknemer of er bijvoorbeeld gerichte coaching of jobhunting moet worden ingezet. U vind de verschillende modules welke toepasbaar zijn in een traject in ons trajectshop. Hier kunt u bijvoorbeeld zelf ook een traject samen stellen. U als casemanager van het bedrijf, arbodienst of verzekeraar heeft de kandidaat ook gesproken en weet wellicht al wat nodig is om deze kandidaat zo goed mogelijk te helpen terug naar de arbeidsmarkt.

Back To Top