Skip to content

Het Nieuwe Verzuim, onderdeel van Tramm bv, hierna te noemen Tramm bv hecht veel
waarde aan een goede en transparante relatie met haar
klanten. Hoewel we altijd zorgvuldig te werk gaan bij het verlenen van onze diensten,
blijft het mensenwerk en kan het gebeuren dat een klant niet tevreden is of dat er iets
mis gaat. We willen je daarom aanmoedigen om eventuele opmerkingen over of
verbetervoorstellen voor onze dienstverlening te bespreken met jouw
contactpersoon, zodat we kunnen leren en verbeteren.
Als je het liever aan iemand anders wilt voorleggen, kun je jouw klacht op drie
schriftelijke manieren bij ons indienen of telefonisch doorgeven.

  1. per post: Tramm bv, Vogelenzangseweg 40, 4033 AH te Lienden
  2. digitaal: klachten@tramm.nl
  3. melding via ons aanmeldingsformulier op tramm.nl
  4. telefonisch, ons nummer staat op de website bij contact gegevens

We hebben een klachtenreglement opgesteld om een zorgvuldige behandeling van
klachten te waarborgen.
Als je een klacht hebt over onze dienstverlening, stuur dan op één van de bovenstaande
manieren de klacht naar ons door en zorg dat deze klacht de volgende informatie
bevat:

  • De datum van het voorval/ervaring van onvrede
  • De naam van jouw contactpersoon
  • Een feitelijke beschrijving van jouw klacht
  • Jouw bereikbaarheidsgegevens (jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer
    en/of postadres)

Team Tramm bv

Back To Top