Skip to content

Tramm heeft een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks ondersteunen wij werknemers bij hun privéproblematiek en brengen wij werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Tramm kenmerkt zich door een ondernemend karakter en grote medewerker- betrokkenheid in alle lagen. Werken is meer dan geld verdienen alleen. Creativiteit, enthousiasme en een gezonde dosis lef geven kleur aan de organisatie.

Wij voeren regie!

Wij benaderen spoor 2 traject vanuit een regierol, die wordt geleid door de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Na 1 persoonlijk kennismakingsgesprek tussen de werknemer en Re-integratiespecialist wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Binnen 6 weken werken wij toe naar een onderbouwd zoekprofiel. Op basis van de Functionele mogelijkheden lijst (FML/IZP), het arbeidsdeskundig onderzoek en de arbeidsmarkt analyse. Bij tijdig inzetten van een spoor is een arbeidsdeskundig onderzoek niet altijd direct noodzakelijk.

Vanuit ons online intelligente loopbaan platform kan er direct worden gesolliciteerd. De re-integratie specialist bepaalt of en zo ja hoe of wat voor type extra ondersteuning er noodzakelijk is. Je kan hierbij denken aan, rouwverwerking, empowerment, gerichte coaching, basis vaardigheden en meer. Deze extra ondersteuning bieden wij vanuit onze eigen team met Arbeid makelaars.

De opvolging van een traject door Tramm B.V., zal gebeuren door middel van een all-in one dynamisch rapportage welke uiteindelijk als WIA rapportage geleverd word. Dit geheel conform de richtlijnen van het UWV. Wij spreken de taal van het UWV.

Missie

“Van werken wordt iedereen beter” …het credo van Tramm. Want wij zijn ervan overtuigd dat werken veel mensen ook écht goed doet. De eerste prioriteit is het hebben van een baan, maar uiteindelijk gaat het om werk waar mensen zich goed bij voelen en waar zij hun talenten en energie in kwijt kunnen.

Visie

Tramm vormt een betrouwbare en professionele partij die werkgevers & UWV kunnen inschakelen bij verzuim en re-integratiebegeleiding. Uitgangspunt van onze dienstverlening is het hanteerbaar maken van eventueel aanwezige problematiek, inzicht verschaffen, overzicht bieden en regelvermogen vergroten bij werknemers en werkzoekenden. Mede hierdoor kan men weer naar behoren functioneren en/of re-integreren.

Neem contact met ons op
Back To Top